Homosexualita

Není nic nového, je zcela přirozeně se vyskytující i v přírodě, mezi třeba ptáky, ale i savci. Pouze skupiny, kde se sexualita nepřirozeným způsobem deformuje nestandardními vnějšími podmínkami, jako je třeba ve věznicích, nebo v katolické církvi, ale i v některých jiných odnožích a sektách náboženství, se homosexualita vyskytuje v mnohem větší míře. O to více pak pokrytecky některé takto postižené skupiny vystupují navenek proti sexuálním vztahům osob stejného pohlaví. K tomu se připojují i představitelé neoliberálních kryptofašistů a další zfanatizované xenofobní skupiny, tupé a s vymytými mozky, které jsou schopny věřit na škodlivost homosexuality.

Užít si v pohodě

Právě pro frustrované pravé i módní „trendy“ homosexuály je zde několik možností, jak si užít sex opravdu pohodový a relaxační, tak aby uvolnili neustálé napětí, vyvolané obavami před homofobní částí společnosti. K tomu účelu lze dobře využít i známé poppersy nerůznějších druhů.